Registreren

Word hier lid van Bedrijvenkring Zundert

Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging machtiging te verlenen aan Bedrijvenkring Zundert om tot wederopzegging de jaarlijkse contributie af te schrijven, thans vastgesteld op € 195 per jaar. Bij aanmelding gedurende het jaar, wordt de contributie naar rato berekend.
Ondergetekende geeft toestemming voor de vastlegging en de weergave van mijn naam, beeltenis en afbeelding verbonden aan mijn persoon, in foto’s, beelden, of audiovisuele opnamen gemaakt door Bedrijvenkring Zundert, alsook in publiciteit over de onderneming.
De statuten zijn opvraagbaar bij het secretariaat.
Scroll naar top