Missie

BKZ bevordert een goede onderlinge verstandhouding tussen de in de gemeente Zundert gevestigde bedrijven en behartigt – waar mogelijk – de gezamenlijke belangen.

In het dagelijkse verenigingsleven betekent dit:

KENNIS EN ERVARING UITWISSELEN

Je bent met uitsluitend ondernemers onder elkaar en je kunt problemen, die je als ondernemer hebt, uitwisselen met de ervaringen die een collega-ondernemer al eerder heeft gehad. Je kunt gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.

WIJ HOUDEN HET SIMPEL

We zijn een echte Brabantse vereniging en zoals het een echte Brabander betaamt is het motto: Houd het simpel, doe gewoon. Dat geldt voor alles: kleding, taalgebruik, enz. Blijf jezelf, praat zoals je dat gewoon ook doet. Bij onze bedrijvenkring moet je je thuis voelen.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

We zijn geen vereniging om winst te gaan draaien. Mocht er toch een aanzienlijke reserve ontstaan, dan kan dit aan een maatschappelijk (eventueel Zunderts) project worden geschonken. We gaan echter niet, zoals veel serviceclubs doen, speciale projecten starten om geld voor een goed doel op te halen.

VERTEGENWOORDIGER VAN ONDERNEMERS

Indien het nodig is, kan BKZ zich naar buiten toe, richting bijvoorbeeld gemeente of provincie, presenteren als vertegenwoordiger van Zundertse ondernemers. In dergelijke gevallen is het niet ondenkbaar dat hierover overleg is met andere (Zundertse) ondernemersclubs.

Contributie

De jaarlijkse contributiebijdrage is vastgesteld op EUR 160 (excl. 21% BTW). Voor 2020 geldt een korting van 50% op de jaarcontributie. De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Voor bepaalde activiteiten wordt een aanvullende bijdrage per deelnemer in rekening gebracht.

Het lidmaatschap loopt van januari t/m december. Opzegging kan uitsluitend per e-mail via info@bkzundert.nl. Bij opzegging gedurende het jaar is de contributie voor het hele jaar verschuldigd. Indien er nog vragen zijn, neem dan contact op met het secretariaat via 06-21576425 of info@bkzundert.nl

Scroll to Top