Van de voorzitter

De tijd vliegt. Een jaar geleden heb ik de voorzittershamer overgenomen en dat lijkt erg kort geleden. Toch hebben we afgelopen jaar niet stil gezeten als BKZ. We kunnen terug kijken op een gevarieerd programma met de bekende ingrediënten. De jaarvergadering bij Breda International Airport, een kijkje in de keuken van Hanos, de roefelavond bij Golfpark de Turfvaert, Nouws Mechanisatie en Basrijs, de jaarlijkse uitstap naar Isover, Bas Logistics, een bijeenkomst over cyber criminaliteit en inbraakbeveiliging tot gezellige jaarafsluiting bij De Leeuwerik. Juist de trouwe aanwezigheid  van de BKZ leden maken iedere bijeenkomst al tot een succes en een bevestiging dat we de juiste dingen organiseren. Maar wat vandaag leuk en goed is, hoeft dat morgen niet meer te zijn We horen ook graag tips en ideeën van de jullie. Niet alleen voor thema’s die we kunnen agenderen, maar ook tips voor bedrijfsbezoeken.

De gemeente timmert gelukkig ook aan de weg als zelfstandige regie gemeente zoals Wethouder Piet Utens ons heeft verteld tijdens de bijeenkomst in De Leeuwerik.  Niet alleen zijn er harde opties voor vestigingen op de bedrijventerreinen, is de nieuwbouw van woningen boven de norm, blijft de OZB verhoging onder de inflatie, maar heeft de gemeente ook het initiatief genomen om na te denken hoe Zundert beter op de kaart kan worden gezet. Het bureau wat hiervoor is ingehuurd zal nog een beroep op de leden van BKZ doen om input te leveren. We zullen deze uitnodiging zeker verspreiden.

Ook de BKZ gaat met haar tijd mee en een voorbeeld is deze nieuwe website. Dit moet de communicatie verbeteren, en ik doe dan ook een oproep om ons goed te voeden met leuke berichten die we op de website kunnen plaatsen. Ik haal de presentatie van Bas Logistics nog maar eens aan: Ze waren open en durfden veel te delen. Dat is een teken van kracht en laat dat een voorbeeld voor ons allen zijn!

Ik wens iedereen een ondernemend 2017!

Rene Boerema

Scroll naar top